KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Świadczenie usług ochrony mienia na nieruchomości położonej w Nowym Targu os. Oleksówki 42"

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, iż w dniu 22 listopada 2017r. zawarło umowę z  Firma Usługowa "Victor" Katarzyna Górak, os.Wandy 14/18B, 31-906 Kraków, której przedmiotem jest świadczenie usług ochrony mienia na nieruchomości położonej w Nowym Targu os. Oleksówki 42.

Sposób udostępnienia pełnej treści umowy - na zasadach określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.