KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia na nieruchomosci położonej w Krakowie przy ul. Gazowej 15"

 

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, iż w dniu 24 stycznia 2017r. zawarło umowę z firmą "Supervision Bargiel i Wspólnik" Spółka jawna z siedzibą przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, której przedmiotem jest świadczenie usług ochrony osób i mienia na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Gazowej 15.

Sposób udostępnienia pełnej treści umowy - na zasadach określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.