KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Ubezpieczenie nieruchomości będących w zarządzie KBGiTR od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia - II postępowanie

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

zał. nr 1 - wykaz nieruchomości

zał. nr 2 - formularz oferty 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 Najkorzystniejszą ofertę złożyła  Agencja Generalna Uniqa - Jan Drożdż ul. Zdrowa 1/10, 31-216 Krakow na kwotę 11 631,00 zł