KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem serwisu ogumienia pojazdów, będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem serwisu ogumienia pojazdów, będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w 2017r.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu oraz załącznikach poniżej.

Oferty należy składać na Formularzu oferty – Załącznik nr 1.

Termin przesyłania ofert – 09.12.2016 r. godzina 10:00.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Załącznik nr 3- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 Najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma: Serwis Opon FHU "EDEK" Edward Wiechniak, ul. Konopnickiej 82, 30-333 Kraków, suma przyznanych punktów 6 (suma punktów przyznanych w kryterium cena oraz kryterium odległość warsztatu od siedziby Zamawiającego).