KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Ubezpieczenie nieruchomości będących w zarządzie KBGiTR od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. godz. 12.00

 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

zał. nr 1 - wykaz nieruchomości

zał. nr 2 - formularz oferty 

WYNIKI:

W terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. godz. 12.00 nie wpłynęła żadna oferta.