KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na rok 2017

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów samochodowych KBGiTR w Krakowie za pośrednictwem bezgotówkowych kart paliwowych w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017r. 

Warunki realizacji zamówienia, sposoby i formy płatności zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz w zaproszeniu.

Oferty należy składać na Formularzu oferty – Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Termin przesyłania ofert – 05.12.2016 r. godzina 10:00

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 2- Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 Najkorzystniejszą ofertę  zaproponował Wykonawca: PKN ORLEN SA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock -  proponowana cena 113 880, 00 zł brutto.