KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług w zakresie transmisji danych–dostęp do Internetu wraz z towarzyszącymi usługami konfiguracyjnymi oraz serwisem naprawczym dla KBGiTR w Krakowie przez okres 24 miesięcy od 16.01.2017 r. do 15.01.2019 r.

Świadczenie usług w zakresie transmisji danych–dostęp do Internetu wraz z towarzyszącymi usługami konfiguracyjnymi oraz serwisem naprawczym dla KBGiTR w Krakowie przez okres 24 miesięcy od 16.01.2017 r. do 15.01.2019 r..

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu do składania ofert oraz załącznikach poniżej.

Na ofertę składają się Formularz oferty – Załącznik nr 2 oraz Parametry łącza internetowego - Załącznik nr 1.

Termin przesyłania ofert – 21.11.2016 r. godzina 12:00

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1-Parametry łącza internetowego

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Wybrano ofertę firmy: 3S Fibertech Sp. z o.o., ul. Zachodnia 7/5A, 30-350 Kraków

Cena ofertowa brutto: 480,00 zł brutto- miesięcznie.