KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zakup 5300 sztuk palików drewnianych

Przedmiotem zamówienia jest zakup palików drewnianych w ilości 5 300 sztuk, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu oraz załącznikach poniżej.

Na ofertę składają się Formularz oferty – Załącznik nr 2 oraz Kalkulacja cenowa - Załącznik nr 1.

Termin przesyłania ofert – 15.11.2016 r. godzina 10:00

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1- Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 2- Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Wybrano ofertę firmy: Wieloranżowa Firma Usługowo-Handlowa OKNO-STYL ul. Brzozówki, 33-170 Tuchów

Cena ofertowa brutto: 2 151,27 zł