KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej w Krakowie ul. Gazowa 15

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: "Świadczenie usług ochrony osób i mienia na nieruchomości  położonej w Krakowie przy ul. Gazowej 15". Zamówienie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w KBGiTR w Krakowie - załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zamieszczono w załącznikach do ogłoszenia.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 16.01.2017 r. godz. 12.00

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do składania ofert

zał. nr 1 - formularz ofertowy

zał. nr 2 - oświadczenie

zał. nr 3 - wzór umowy

zał. nr 4 - szczegółowy opis zamówienia

zał nr 5 - Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne