KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług ochrony mienia na nieruchomości położonej w Nowym Targu os. Oleksówki 42

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie 31-060 Kraków ul. Gazowa 15

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i równocześnie o wartości mniejszej od kwoty, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest: Świadczenie usług ochrony mienia na nieruchomości położonej w Nowym Targu os. Oleksówki 42.

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zamieszczono w załącznikach do ogłoszenia.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 07.11.2018 r. godz. 10.00

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 5 - ZDB nr 17 z 2016

Załącznik nr 6 - ZDB nr 21 z 2018