KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup sprzętu komputerowo - biurowego

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup sprzętu komputerowo - biurowego.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert, specyfikacji technicznej – załącznik nr 2 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 3.

Na ofertę składają się: Formularz oferty – Załącznik nr 1, Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2, Wydruki ze strony internetowej (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego w stosunku do wydajności procesorów (Załącznik nr 2 pozycja 1 punkt 5 oraz pozycja 6 punkt 5).

Oferty należy składać do dnia  26.11.2018r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Krakowskie  Biuro  Geodezji  i  Terenów  Rolnych  w  Krakowie,  ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków – Sekretariat pok. 23

 

W dniu 19.11.0218r Zamawiający otrzymał następujące pytanie do zamówienia, dotyczące pozycji nr 4 - Drukarka A4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymaganej obciążnalności ale cięższe, lub mieszczące się w wymaganej wadze ale mające maksymalne obciążenie miesięczne ok. 80 000 stron?

Zamawiający dopuszcza urządzenie o maksymalnym obciążeniu miesięcznym  80 000 stron.

W związku z powyższym załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna oraz załącznik nr 3 – Wzór umowy uległ zmianie.

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: Infus Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn, na kwotę 45 824,88 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik  1 - Formularz oferty

Załącznik  2 -  Specyfikacja techniczna

Załącznik  3 - Wzór umowy 

Po zmainach - Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna

Po zmainach - Załącznik nr 3 - Wzór umowy