KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Usługi medyczne dla pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, obejmujące: badania (wstępne, okresowe, kontrolne), szczepienia ochronne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego są: usługi medyczne dla pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, obejmujące: badania (wstępne, okresowe, kontrolne), szczepienia ochronne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy.

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy - załącznik nr 2.

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – załącznik nr 1 do dnia  23.11.2018r. godzina 12:00

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Krakowskiego  Biura  Geodezji  i  Terenów  Rolnych  w  Krakowie,  ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków – Sekretariat pok. 23

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, na kwotę 555,95 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy