KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Świadczenie usług porządkowych na terenie nieruchomości położonej w (32–652) Bulowicach przy ul. Zamkowej 29

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać do dnia 16 listopada 2018 r. 

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

ZAŁĄCZNKI:

OGŁOSZENIE

Zał. nr 1 - Formularz Oferty

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

Najlepszą ofertę złożyła firma: RENOLIND Paulina Gałuszka, ul. Wyzwolenia 27, 34-120 Andrychów,  na kwotę 900,00 x 12 = 10 800,00 zł brutto.