KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup 10 ton węgla dla potrzeb nieruchomości położonej w Nowym Targu, os. Oleksówki 42

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać do dnia 6 listopada 2018 r. 

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

ZAŁĄCZNKI:

OGŁOSZENIE

Zał. nr 1

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

Najlepszą ofertę złożyła firma: PPUH "OMEGA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Władysława Orkana 51, 34-730 Mszana Dolna,  na kwotę 7 631,66 zł brutto.