KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup mebli biurowych – biurka, szafy, kontenerki

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup mebli biurowych – biurka, szafy,  kontenerki.

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert, opisie wymagań Zamawiającego – załącznik nr 2 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 3.

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – załącznik nr 1

Termin składania ofert – 6.11.2018 r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów  Rolnych  w  Krakowie,  ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków – Sekretariat pok. 23

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała Wykonawca Łukasz Lula EVOLUTION XII, ul. Wierzbowa 4/10, 30-311 Kraków, na kwotę 9 317,95 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Opis wymagań Zamawiającego

Załącznik nr 3 - Wzór umowy