KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Naprawa Tachimetru LEICA TCR 407 Power (wymiana płyty głównej, strojenie)

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Naprawa Tachimetru LEICA TCR 407 Power (wymiana płyty głównej, strojenie). 

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz w załączniku nr 1 – wzór umowy.

Oferty należy składać na druku: formularz oferty – załącznik nr 2.

Termin składania ofert – 12.10.2018r. godzina 12:00

Oferty prosimy przesłać na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty (załącznik nr 2) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat, pok. 23.

Osoba do kontaktu: Helena Traciak – tel. 12 619 88 10 wew. 111.

 

W dniu 09.10.2018 wpłynęło następujące pytanie od Wykonawcy:

„W załączniku nr2 (formularz oferty), jako typ usługi wskazano wymianę płyty głównej oraz strojenia.
Czy płyta główna rzeczywiście ma zostać wymieniona na nową?
Jeśli wymiana płyty jest wymagana, czy możliwa jest wymiana na sprawną, przetestowaną część używaną?”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje „wymianę płyty głównej” jako rozwiązanie, które należy zastosować w przypadku niemożliwości dokonania naprawy Tachimetru LEICA TCR 407 Power. Jeżeli istnieje możliwość naprawy sprzętu to nie ma konieczności wymiany płyty głównej na nową.

UWAGA. Zamawiający informuje iż zmienia zapisy załącznika – Zaproszenie do składania ofert,  dotyczące terminu składania ofert, w związku z omyłkowo podaną datą. Oferty należy składać do 12.10.2018r. godz. 12:00

 

Najkorzystniejszą  ofertę zaproponowała firma  INSTRUMENTY GEODEZYJNE Tadeusz Nadowski Spółka Jawna, ul. Rybna 34, 43-100 Tychy na kwotę 2 902,80 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert - poprawione