KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz w załączniku nr 1 – specyfikacja asortymentowo-ilościowa i załączniku nr 3 – wzór umowy.

Oferty należy składać na druku: formularz oferty – załącznik nr 2.

Termin składania ofert – 15.10.2018r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty (załącznik nr 2) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat, pok. 23.

Osoba do kontaktu: Helena Traciak – tel. 12 619 88 10 wew. 111.

 

Najkorzystniejszą  ofertę zaproponowała firma  Carima – Bis Barbara Staśto-Kseń, ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce na kwotę 3 870,81 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Specyfikacja asortymentowo-ilościowa

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy