KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup 5 ton węgla dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanej w Bulowicach ul. Zamkowa 29

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w  dniu 25 września 2018 r. do godz. 15

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

ZAŁĄCZNKI:

OGŁOSZENIE

Zał. nr 1 - formularz oferty

WZÓR UMOWY

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Najlepszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STO-MAR Stosio Rszard ul. Miodowa 80, 43-227 Frydek na kwotę 4 350,02 zł brutto.