KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku położonego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 23A

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 27 września 2018 r. 

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

ZAŁĄCZNKI:

OGŁOSZENIE

WZÓR UMOWY

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Najlepszą ofertę złożyła firma: Paweł Zarzycki "Perlex" os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków na kwotę 700,00 zł brutto