KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie”


Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4).

Oferty należy składać na druku: formularz oferty – załącznik nr 2 oraz kalkulacja cenowa – załącznik nr 3.

Termin składania ofert – 14.09.2018r. godzina 10:00

Oferty należy przesłać na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz w formie kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 do ogłoszenia) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat pok. 23.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Żuławińska – tel. 12 619 88 10 wew. 231.

 

W dniu 11.09.2018r. wpłynęło następujące pytanie od Wykonawcy. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Pozycja 1 kubek – czy możemy przyjąć że kolorowy kubek będzie z ceramiki. Głównie takie kubki spełniają podany opis – wielkość, kolor, nadają się do mycia w zmywarce.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie parametry dotyczące poszczególnych produktów, w tym wskazane w niniejszym pytaniu, zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

 

Najkorzystniejszą  ofertę zaproponowała firma  Studio Siedem Żółtowski Grzegorz, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków na kwotę 4 993,80 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 4 - Wzór umowy