KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Modernizacja serwerowni (tj. zakup switchy i serwera wraz z usługami)

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Modernizacja serwerowni (tj. zakup switchy i serwera wraz z usługami).

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy - Załącznik nr 3.

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 1 oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 2. Zamawiający zastrzega, że tylko oferty spełniające wszystkie wymagania wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą brane pod uwagę.

Termin składania ofert – 17.09.2018r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat pok. 23 (z dopiskiem na kopercie „Formularz oferty – Modernizacja serwerowni (tj. zakup switchy i serwera wraz z usługami)”).

 

Najkorzystniejszą  ofertę zaproponowała firma  Exnit Sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków na kwotę 90 300,45 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór umowy