KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup kart sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup kart sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

 
Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz w kryteriach wyboru – załącznik nr 2.

Oferty należy składać na druku: formularz oferty – załącznik nr 1 oraz kryteria wyboru – załącznik nr 2.

Termin składania ofert – 07.09.2018r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty (załącznik nr 1) wraz z kryterium wyboru (załącznik nr 2), drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat, pok. 23

Osoba do kontaktu: Barbara Stachnik -  tel. 12 619 88 10.

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca

OK System Polska S.A., ul. Postępu 14 (02-676) Warszawa

Liczna uzyskanych punktów: 18

Cena karty dla pracownika Biura: 91,00 zł

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Kryteria wyboru - Załącznik nr 2