KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup materiałów i przyrządów geodezyjnych

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup materiałów i przyrządów geodezyjnych.

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy - załącznik nr 3.

Oferty należy składać na druku: formularz oferty – załącznik nr 1 oraz kalkulacja cenowa – załącznik nr 2.

Termin składania ofert – 28.08.2018r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Krakowskie  Biuro  Geodezji  i  Terenów  Rolnych  w  Krakowie,  ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków – Sekretariat pok. 23

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca Geomatix Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zimowej 39, 40-318 Katowice na kwotę 4 912,62 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Kalkulacja cenowa - Załącznik nr 2

Wzór umowy - Załącznik nr 3