KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Remont w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie polegający na wymontowaniu dotychczas istniejących okien i zamontowaniu w ich miejsce nowych

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. 

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

 

ZAŁĄCZNKI:

OGŁOSZENIE

zał. nr 1 - przedmiar
zał. nr 2 - formularz oferty

wzór umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Najlepszą ofertę złożyła firma: F.H.U. JANIK Piotr Janik ul. Gromadzka 11, 30-714 Kraków,  na kwotę 22 907,90 zł brutto.