KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup wraz z dostawą automatycznego ekspresu ciśnieniowego do kawy

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup wraz z dostawą automatycznego ekspresu ciśnieniowego do kawy.

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert – załącznik nr 4 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 3.

Oferty należy składać na druku: formularz oferty – załącznik nr 1 oraz specyfikacja techniczna – załącznik nr 2. Tylko oferty zawierające uzupełnioną tabelę ze specyfikacją, oraz spełniające wszystkie wymienione w niej kryteria będą brane pod uwagę.

Termin składania ofert – 29.08.2018r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Krakowskie  Biuro  Geodezji  i  Terenów  Rolnych  w  Krakowie,  ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków – Sekretariat pok. 23

UWAGA! Zmiany w załączniku nr 2

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca Coffee Company Marcin Wagner z siedzibą przy ul. Konecznego 7/7U, 31-216 Kraków na kwotę 2 384,99 zł brutto.

 

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2

Wzór umowy - Załącznik nr 3

Zaproszenie do składania ofert - Załącznik nr 4