KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem klimatyzatora dla potrzeb Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r. 

Wykonawca aby złożyć ofertę w postępowaniu musi przeprowadzić wizję w siedzibie Zamawiającego mającą na celu rzetelne wyszacowanie kosztów. 

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

 

Zamawiający z uwagi na wewnętrzne obowiązujące przepisy na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznacza środki w wysokości do 3500 zł brutto.

 

Zał. nr 2 - Formularz Oferty

Zał. nr 1 - Rzut

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Postępowanie unieważnione - nie otrzymano żadnej oferty.