KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup 900 sztuk graniczników betonowych wraz z podcentrami

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup 900 sztuk graniczników betonowych wraz z podcentrami.

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert- załącznik nr 4 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 3.

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 1 oraz Kalkulacja cenowa – Załącznik nr 2

Termin składania ofert – 22.08.2018r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Krakowskie  Biuro  Geodezji  i  Terenów  Rolnych  w  Krakowie,  ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków – Sekretariat pok. 23

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca:

Produkcja Handel Usługi Paweł Mokrasiński z siedzibą przy ul. Polna 1, 98-277 Brąszewice na kwotę 5 535,00 zł brutto.

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Zaproszenie do składania ofert