KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup 4 szaf metalowych - aktowych

 

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup 4 szaf metalowych – aktowych.

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 1

Termin składania ofert – 18.07.2018r. godzina 10:00

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert - załącznik nr 2 oraz  we wzorze umowy - załącznik nr 3.

 

W dniu 11.07.2018 r. otrzymaliśmy następujące zapytania od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

1.Czy wniesienie 4 sztuk szaf odbędzie się na jedno piętro czy każda sztuka na każde piętro (na które piętra Zamawiający przewiduje wnoszenie poszczególnych sztuk lub całości),

Odpowiedź: Wszystkie 4 szafy należy wnieść na wysoki parter lub do piwnicy (piętro 0 lub -1). Istnieje możliwość podjechania niewielkim samochodem dostawczym pod wejście do budynku.  

2. Czy w budynku jest winda do skorzystania czy tylko same schody ?

Odpowiedź: Budynek nie posiada windy.

 

W dniu 12.07.2018r. otrzymaliśmy następujące zapytanie od Wykonawcy. Poniżej znajduje się jego treść wraz z odpowiedzią:

Czy wymiary szaf mogą być nieznacznie inne niż podane  przedziały?

Odpowiedź:  Nie, wymiary szaf muszą mieścić się w podanych przedziałach.

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca FHU ELZAP Elżbieta Pyrek z siedzibą przy ul. Kozienicka 109a, 30-375 Kraków na kwotę 2 915,10 zł brutto.

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Zaproszenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy