KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup oprogramowania antywirusowego wraz z opcją szyfrowania.

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup oprogramowania antywirusowego wraz z opcją szyfrowania.

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 1

Termin składania ofert – 27.06.2018r. godzina 12:00

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz w załączniku nr 2 - specyfikacja techniczna oraz załączniku nr 3 - wzór umowy

 

W dniu 26.06.2018 r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Wymagania sprzętowe i systemowe dotyczące oprogramowania na serwerach:

2. Polskojęzyczny interfejs konsoli programu i jego monitora na serwerach plików.

Odpowiedź: Licencjobiorca dopuszcza interfejs anglojęzyczny 


23. Program musi posiadać możliwość zablokowania operacji zamykania programu, zatrzymywania zadań, wyłączania ochrony, wyłączania profilu administracyjnego, zmiany ustawień, usunięcia licencji oraz odinstalowania programu przy użyciu zdefiniowanej nazwy użytkownika i hasła.

Odpowiedź: Licencjobiorca dopusza program, który nie musi posiadać możliwości zablokowania operacji zamykania programu, zatrzymywania zadań, wyłączania ochrony, wyłączania profilu administracyjnego, zmiany ustawień, usunięcia licencji oraz odinstalowania programu przy użyciu zdefiniowanej nazwy użytkownika i hasła.


26. Powiadamiać administratora przy użyciu poczty elektronicznej lub poleceniem NET SEND

Odpowiedź: Licencjobiorca dopuszcza opcję,  powiadamiania administratora przy użyciu poczty elektronicznej lub polecenia NET SEND


36. Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę.

Odpowiedź: Licencjobiorcy zależy by dane były jak najbardziej aktualne i miał tu na myśli aktualizację "na bieżąco" konsoli antywirusowej.

Wymagania sprzętowe i systemowe dotyczące oprogramowania na konsoli:


1. System scentralizowanego zarządzania powinien przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych:

MySQL 5.5 32-bit / 64-bit
MySQL Enterprise 5.5 32-bit / 64-bit
MySQL 5.6 32-bit / 64-bit
MySQL Enterprise 5.6 32-bit / 64-bit
MySQL 5.7 32-bit / 64-bit; MySQL Enterprise 5.7 32-bit / 64-bit

Odpowiedź: Licencjobiorca dopuszcza poniższe silniki bazodanowe. SQL poniżej 5.5 na dzień dzisiejszy nie używany przez Licencjobiorcę

MySQL 5.5 32-bit / 64-bit
MySQL Enterprise 5.5 32-bit / 64-bit
MySQL 5.6 32-bit / 64-bit
MySQL Enterprise 5.6 32-bit / 64-bit
MySQL 5.7 32-bit / 64-bit; MySQL Enterprise 5.7 32-bit / 64-bit


17. Po instalacji oprogramowania antywirusowego nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera do prawidłowego działania programu. 

Odpowiedź: Licencjobiorca pozostawia zapis bez zmian. 

19. System zdalnego zarządzania powinien umożliwiać automatyczne wysyłanie raportów pocztą elektroniczną lub zapisywanie ich w postaci plików w zdefiniowanej lokalizacji (przynajmniej w formatach HTML, XML i PDF).


Odpowiedź: Licencjobiorca dopuszcza formaty pakietu office

Wymagania sprzętowe i systemowe dotyczące oprogramowania na stacjach roboczych:

38. Program musi posiadać możliwość zablokowania operacji zamykania programu, zatrzymywania zadań, wyłączania ochrony, wyłączania profilu administracyjnego, zmiany ustawień, usunięcia licencji oraz odinstalowania programu przy użyciu zdefiniowanej nazwy użytkownika i hasła. 

Odpowiedź: Licencjobiorca dopuszcza możliwość zablokowania operacji bez zatrzymywania zadań


43. Powiadamiać administratora przy użyciu poczty elektronicznej lub poleceniem NET SEND

Odpowiedź: Licencjobiorca dopuszcza opcję,  powiadamiania administratora przy użyciu poczty elektronicznej lub polecenia NET SEND


45. Informowanie o wykryciu podejrzanych działań uruchamianych aplikacji (np. modyfikacje rejestru, wtargnięcie do innych procesów) wraz z możliwością zezwolenia lub zablokowania takiego działania.

Odpowiedź: Licencjobiorca dopuszcza opcję, bez powiadamiania informowania o wykryciu podejrzanych działań uruchamianych aplikacji


54. Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę.

Odpowiedź: Licencjobiorcy zależy by dane były jak najbardziej aktualne i miał tu na myśli aktualizację "na bieżąco" konsoli antywirusowej


58. Zarządzanie urządzeniami przenośnymi Exchange ActiveSync powinno umożliwiać przypisywanie ustawień do wybranych kont pocztowych. Ustawienia powinny obejmować w zależności od systemu operacyjnego przynajmniej synchronizacje poczty, korzystanie z określonych aplikacji, ustawienie hasła użytkownika, szyfrowanie danych.

 Odpowiedź: Licencjobiorca zdecydował się na usunięcie powyższego punktu

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 29.06.2018 GODZINA 10.00

 

W dniu 27.06.2018 r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Dla systemu antywirusowego:
- czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które świadczy inwentaryzację oprogramowania stosowanego na stacjach w sieci z zainstalowanym agentem?

Odpowiedź: Tak, Licencjobiorca dopuszcza takie rozwiązanie. 

Dla oprogramowania szyfrującego:
- czy zamawiający dopuszcza wsparcie techniczne świadczone w dni robocze w godz. 8:00 - 18:00

Odpowiedź: Tak, Licencjobiorca dopuszcza wsparcie techniczne świadczone w dni robocze w godz. 8:00 - 18:00.

- czy zamawiający dopuszcza wymianę kluczy szyfrujących tylko poprzez administratora z poziomu konsoli centralnego zarządzania

Odpowiedź: Tak, Licencjobiorca dopuszcza wymianę kluczy szyfrujących tylko poprzez administratora z poziomu konsoli centralnego zarządzania.

- czy zamawiający dopuszcza system szyfrowania, który w przypadku rozszyfrowania obiektu nie ma możliwości określenia konkretnej akcji; tylko pyta o ręczne podjęcie akcji.

Odpowiedź: Tak, Licencjobiorca dopuszcza  system szyfrowania, który w przypadku rozszyfrowania obiektu nie ma możliwości określenia konkretnej akcji, tylko pyta o ręczne podjęcie akcji.

 

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT. TERMIN SKŁADANIA OFERT 29.06.2018 GODZINA 10.00

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca AT COMPUTERS s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski z siedzibą przy ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska na kwotę 4 391,10 zł brutto.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2- specyfikacja techniczna

Zalącznik nr 3- wzór umowy