KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup palików drewnianych wraz z dostawą do określonych lokalizacji i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Kupującego

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup palików drewnianych wraz z dostawą do określonych lokalizacji

i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Kupującego"

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 2 oraz Kalkulacja cenowa - Załącznik nr 1.

Termin składania ofert – 10.05.2018r. godzina 10:00

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz pozostałych załącznikach.

 Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca Wielobranżowa Firma Usługowo-Handlowa OKNO-STYL ul. Brzozówki 33-170 Tuchów na kwotę 24 581,55 zł brutto.

Kalkulacja cenowa- Załącznik nr 1

Formularz ofertowy - Załącznik nr 2

Umowa wzór -Załącznik nr 3

Zaproszenie do składania ofert

Palik wzór 1, Palik wzór 2