KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup rurek metalowych wraz z dostawą do określonych lokalizacji i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Kupującego

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup rurek metalowych wraz z dostawą do określonych lokalizacji

i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Kupującego"

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 2 oraz Kalkulacja cenowa - Załącznik nr 1.

Termin składania ofert – 8.05.2018r. godzina 10:00

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz pozostałych załącznikach.

 Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa GEOMAR-STAL Małgorzata Lemiowska ul. Krzyżanowicka 44B, 32-700 Bochnia na kwotę 7542,36 zł brutto.

Formularz ofertowy - Załącznik nr 2

Kalkulacja cenowa-Załącznik 1

Umowa wzór -Załącznik nr 3

Zaproszenie do składania ofert