KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup wody mineralnej

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup wody mineralnej wraz z dostawą do siedziby Kupującego i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Kupującego"

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 2 oraz Kalkulacja cenowa - Załącznik nr 1.

Termin składania ofert – 26.04.2018r. godzina 10:00

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz pozostałych załacznikach.

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: Firma Handlowa FRUKTUS Jerzy Nowak ul. Balicka 56, 30-149 Kraków na kwotę 3618,41 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Kalkulacja cenowa-Załącznik nr 1

Formularz oferty- Załacznik nr 2

Wzór umowy- Załacznik nr 3