KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Koszenia trawy wraz z utylizacją pokosu na terenie nieruchomości położonych w Wysowej Zdrój dz. nr 234/7, 234/8, 234/9, 234/10, 234/13 i 234/14 (łączna pow. 2010 m2) oraz w Gorlicach przy ul. Zakole 6 (pow. ok. 3500 m2)

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. godz. 12.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

Załącznik - OGŁOSZENIE 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Postępowanie unieważnione - zaproponowana cena znacznie przekracza szacunkową wartość zamówienia.