KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Koszenia trawy wraz z utylizacją pokosu na terenie nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Śniadeckich 12 nr działki 3/2

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. godz. 12.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

Załącznik - OGŁOSZENIE

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Najlepszą ofertę złożyła firma: Piotr Mikina F.H.U.P. "Mop-Bart" os. 100-lecia 61/10, 31-610 Kraków na kwotę 1 460,16 zł brutto.