KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Koszenia trawy wraz z utylizacją pokosu na terenie nieruchomości położonej w Limanowej przy ul. Andrusikiewicza 1

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. godz. 12.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

Załącznik - OGŁOSZENIE

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Wybrano ofertę Firmy LASTECH Jarosław Zychowicz, 34 - 340 Moszczenica Niżna 274, za cenę 1177,20 zł brutto.