KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Koszenie trawy wraz z utylizacją pokosu na terenie nieruchomości położonej w (32-652) Bulowicach przy ul. Zamkowej 29

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. godz. 12.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

 Załącznik - OGŁOSZENIE

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Najlepszą ofertę złożyła firma: RENOLIND Paulina Gałuszka ul. Wyzwolenia 27, 34-120 Andrychów na kwotę 1 550,00 zł brutto.