KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Świadczenie usług inżynierskich na nieruchomościach będących w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. godz. 12.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

Załącznik - OGŁOSZENIE 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Najlepszą ofertę złożyła firma: Biuro Inżynierskie Intech-Expert Piotr Stadnik ul. Petrażyckiego 47a, 30-399 Kraków na kwotę 3 444,00 zł brutto/ za 1 miesiąc świadczenia usług.