KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Świadczenie usług porządkowych w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie przy ul. Gazowej 15

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać do dnia 21.01.2019 r. do godz. 10.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

 

ZAŁĄCZNKI:

OGŁOSZENIE

zał. nr 1 - szczegółowy wykaz czynności

zał. nr 2 - formularz oferty

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

Najlepszą ofertę złożyła firma: ADMISFERA-USŁUGI Robert Ryl, ul. Rzemieślnicza 20, 30-644 Kraków,  na kwotę 3 567,00 zl brutto/mc x 12 = 42 804,00 zł brutto.