KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup akcesoriów do serwerowni oraz dysków i pamięci

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup akcesoriów do serwerowni oraz dysków i pamięci.

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert, specyfikacji technicznej – załącznik nr 2 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 3.

Na ofertę składają się:

-   Formularz oferty – Załącznik nr 1,

-   Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2.

Oferty należy składać do dnia  07.12.2018r. godzina 12:00

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Krakowskie  Biuro  Geodezji  i  Terenów  Rolnych  w  Krakowie,  ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków – Sekretariat pok. 23

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca PCP NET sc Dariusz Hołtoś Jarosław Widuch na kwotę 4 509,18 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy