KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Obróbka wykończeniowa szpalet okiennych i malowanie 1 pomieszczenia w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać do dnia 05.12.2018 r. do godz. 11.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

ZAŁĄCZNKI:

OGŁOSZENIE

zał. nr 1 - przedmiar

zał. nr 2 - formularz oferty

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

Najlepszą ofertę złożyła firma: Mateusz Kopta "MK-BUD", ul. Adama Doboszyńskiego 81, 32-031 Mogilany,  na kwotę 4 326,02 zł brutto.