KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Świadczenie usług porządkowych (zewnętrznych) na terenie nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kościuszki 51

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać do dnia 10 grudnia 2018 r. godz. 12.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

ZAŁĄCZNKI:

OGŁOSZENIE

Zał. nr 1 - Formularz Oferty

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

Najlepszą ofertę złożyła firma: ADMISFERA-USŁUGI Robert Ryl, ul. Rzemieślnicza 20, 30-644 Kraków,  na kwotę 324,00 x 12 = 3 888,00 zł brutto.