KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Świadczenie usług pocztowych dla Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: „Świadczenie usług pocztowych dla Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.”

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 3.

Termin składania ofert – 11.12.2018r. godzina 10:00

Oferty należy przesłać na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty (załącznik nr 2) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15,
31-060 Kraków – Sekretariat pok. 23

Osoba do kontaktu: Izabela Łukasik -  tel. 12 619 88 10

 

Pozstępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy