KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Świadczenie usług w zakresie transmisji danych–dostęp do Internetu wraz z towarzyszącymi usługami konfiguracyjnymi oraz serwisem naprawczym dla KBGiTR w Krakowie przez okres 24 miesięcy od 16.01.2019 r. do 15.01.2021 r.

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Świadczenie usług w zakresie transmisji danych–dostęp do Internetu wraz z towarzyszącymi usługami konfiguracyjnymi oraz serwisem naprawczym dla KBGiTR w Krakowie przez okres 24 miesięcy od 16.01.2019 r. do 15.01.2021 r.

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert, oraz załączniku nr 1 – parametry łącza internetowego.

Na ofertę składają się Formularz oferty – Załącznik nr 2 oraz Parametry łącza internetowego – Załącznik nr 1

Termin składania ofert – 30.11.2018 r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na adres: Krakowskie  Biuro  Geodezji  i  Terenów  Rolnych  w  Krakowie,  ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków – Sekretariat pok. 23

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: 3S Fibertech Sp z o.o., ul. Lubustroń 1, 30-383 Kraków, na kwotę 369,00 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Parametry łącza internetowego

Załącznik nr 2 - Formularz oferty