KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej w Krakowie ul. Gazowa 15

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, iż w dniu 23.01.2018 r zawarło umowę z wykonawcą Sigma Sp. z o.o. z siedzibą ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań której przedmiotem jest Świadczenie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej w Krakowie ul. Gazowa 15.

Sposób udostępnienia pełnej treści umowy - na zasadach określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.