KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 W związku realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (KBGiTR) z siedzibą w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 15.
 2. Dane kontaktowe - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KBGiTR, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania, na podstawie art. 60a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 4. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 31 dni od dnia pozyskania. Po tym czasie dane zostają nadpisane nowymi nagraniami.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
  i ograniczenia przetwarzania.

W związku, że przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu, prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.