KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (KBGiTR) z siedzibą w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 15.
 2. Dane kontaktowe - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KBGiTR, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją art. art. 60a ust. 2 ustawy z dnia
  5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 4. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego (nagrania) będą przechowywane przez okres 31 dni od dnia pozyskania. Po tym czasie dane zostają nadpisane nowymi nagraniami.
 5. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się teren podwórka wewnętrznego oraz drzwi wejściowe do KBGiTR.
 6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer (bez dźwięku).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
  i ograniczenia przetwarzania.

W związku, że przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu, prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.