KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – informuję się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  w Krakowie (zwane dalej KBGiTR) z siedzibą w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 15.
 2. Dane kontaktowe - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KBGiTR, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  w Krakowie w ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
 3. Udostępnione KBGiTR dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy/porozumienia oraz
  w celach kontaktowych, związanych z realizacją umowy/porozumienia – na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Podanie danych osobowych w przypadku reprezentantów Kontrahentów stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy/porozumienia i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji. Natomiast w zakresie odnoszącym się do pracowników i współpracowników Kontrahenta jest dobrowolne i służy prawidłowemu i bardziej efektywnemu realizowaniu umowy/porozumienia lub podejmowania działań przed jej zawarciem. Brak podania danych osobowych w zakresie stanowiącym wymóg przepisów prawa uniemożliwi zawarcie umowy/porozumienia oraz jej wykonanie.
 5. KBGiTR przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Kontrahenta, który jest źródłem tych danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od nawiązania umowy/porozumienia do momentu ustania obowiązku archiwalnego.
 7. Każdej osobie, której dane zostały przekazane przysługuje, z ograniczeniami wskazanymi
  w RODO, prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku
  z realizacją umów zawartych przez KBGiTR w Krakowie, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych.
 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.