KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zofijówka

Zofijówka gmina Domaszowice,  powiat namysłowski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 214,6605 ha

Ilość działek: 228

Liczba uczestników scalenia: 72

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Namysłowskiego nr G.661.1.2.2018 z dnia 06.03.2018 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Zofijówka gmina Domaszowice.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 25.05.2020 r.

Do końca roku 2018 planowane są następujące etapy:

  • Przygotowanie projektu wstępnego scalenia

 

Mapa obszaru scalenia