KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zofijówka

Zofijówka gmina Domaszowice,  powiat namysłowski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 214,6605 ha

Ilość działek: 228

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Namysłowskiego nr G.661.1.2.2018 z dnia 06.03.2018 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Zofijówka, gmina Domaszowice.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 25.05.2020 r.

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2018 r.:
- Analiza materiałów, badanie stanu prawnego nieruchomości
- Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania, pomiar elementów niezmiennikowych projektu
- Szacunek gruntów
- Zebranie życzeń
- Opracowanie projektu wstępnego scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2019 r.:
- Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu
- Wyznaczenie i okazanie projektu
- Stabilizacja projektu scalenia
- Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń do projektu i wprowadzenie zmian do projektu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2020 r.:
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia
- Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
- Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Mapa obszaru scalenia