KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zaczarnie

Zaczarnie, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 1026 ha

Ilość działek: 3220

Liczba uczestników scalenia: 1353

 

Postępowanie scaleniowe na obszarze wsi Zaczarnie w gminie Lisia Góra zostało wszczęte z urzędu Postanowieniem Starosty Tarnowskiego nr GN.6622.1.4.4.2011.IC z dn. 29.08.2011r. Wybór Rady Uczestników Scalenia został dokonany na zebraniu w dniu 15.11.2011r. Ustalenie zasad szacunku oraz przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Uczestników Scalenia nastąpiło na zebraniu w dniu 05.06.2014r. W dniach 14.07.2014 r. oraz 16.07.2014 r. odbyły się zebrania w związku ze sporządzeniem projektu mapy szacunku porównawczego gruntów obszaru opracowania wsi Zaczarnie. Na zebraniu uczestników scalenia w dniu 21.07.2014 r. przedstawiono wyniki szacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym. W dniach od 22.07.2014 r. do 29.07.2014 r. miało miejsce udostępnienie do publicznego wglądu w sali OSP Zaczarnie wyników szacowania gruntów. Zgodę na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem uczestnicy postępowania w formie uchwały podjęli w dniu 09.09.2014 r. W okresie od października do listopada 2014 roku odbyło się zbieranie życzeń do projektu scalenia gruntów – indywidualne zawiadomienia. W dniu 04.03.2015 r. odbyło się zebranie z Radą Uczestników Scalenia wsi Zaczarnie celem konsultacji projektu szczegółowego scalenia gruntów. Natomiast w dniu 20.07.2015r miało miejsce zebranie z Komisją pełniącą funkcje doradcze w opracowaniu projektu scalenia celem konsultacji projektu szczegółowego scalenia gruntów wsi Zaczarnie. Okazanie projektu scalenia na gruncie odbyło się etapami: I etap – czerwiec 2015, II etap - sierpień 2015, III etap – październik 2015.

Do końca 2015 r. planowane do wykonania są następujące etapy:

  • Zebranie uczestników scalenia w sprawie okazania projektu scalenia gruntów – 23-25 listopada 2015r.
  • Opracowanie projektu decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia
  • Sporządzenie części operatu scaleniowego
  • Opracowanie części dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych i ujawnieniu w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia.

Obszar scalenia