KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Wysoka

Obiekt Wysoka, gmina Jordanów, powiat Suski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 1442,6547 ha

Ilość działek: 4471

Liczba uczestników scalenia: 1065

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Suskiego nr WG.611.2.6.2017 z dnia 27 marca 2017r., na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na obszarze  obrębu Wysoka.

 Najbliższe planowane czynności wykonywane w ramach postępowania scaleniowego to:

  • wybór Rady Uczestników Scalenia
  • ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej,
  • pomiar elementów niezmiennych projektu,
  • szacunek gruntów - etap ustalenia zasad szacunku gruntów wraz ze stworzeniem mapy,
  • zebranie części tzw. życzeń do projektu scalenia gruntów

 

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31 grudzień 2019 r.

Kancelaria terenowa znajduje się na I piętrze budynku OSP w Wysokiej.