KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Wygiełdów

Wygiełdów, gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski powiat oleski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 322,3210 ha

Ilość działek: 1646

Liczba uczestników scalenia: 251

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Oleskiego nr GKM-I.042.1.5.2016 z dnia 19 maja 2017r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębach ewidencyjnych Wygiełdów gmina Praszka oraz Jastrzygowice gmina Gorzów Ślaski których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 1 czerwiec 2019 r.

Do końca roku 2017 planowane są następujące etapy:

  • Wybór Rady Uczestników Scalenia
  • Ustalenie zasad szacunku
  • Wyłożenie szacunku
  • Zebranie życzeń
  • Przygotowanie projektu wstępnego scalenia