KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Wygiełdów

Wygiełdów, gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski powiat oleski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 322,3210 ha

Ilość działek: 1646

Liczba uczestników scalenia: 251

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Oleskiego nr GKM-I.042.1.5.2016 z dnia 19.05.2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębach ewidencyjnych Wygiełdów gmina Praszka oraz Jastrzygowice gmina Gorzów Ślaski których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 1.06.2019 r.

Dotychczas zrealizowane etapy:

  • Wybór Rady Uczestników Scalenia
  • Ustalenie zasad szacunku
  • Wyłożenie szacunku
  • Zebranie życzeń
  • Przygotowanie projektu wstępnego scalenia

Etapy prac przewidziane do wykonania w 2018:

  • Projekt szczegółowy, rejestr po scaleniu
  • Wyznaczenie i okazanie projektu scalenia
  • Stabilizacja projektu scalenia
  • Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu i wprowadzenie zmian do projektu

Mapa obszaru scalenia
Zawiadomienie